30-ÅRIG SKUDT PÅ KLOS HOLD

BT - - DEBAT -

DRAB Én af dem – den 30-åri­ge mand – af­gik ved dø­den nat­ten til lør­dag.

Iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti er mo­ti­vet for­ment­lig ban­de­re­la­te­ret, og TV2 er­fa­rer, at den dra­eb­te 30-åri­ge har va­e­ret højt­stå­en­de med­lem af den ban­de, der hed Bro­t­has Soul­jaz ind­til fe­bru­ar. Lik­vi­de­ring En mand­lig be­bo­er, som BT har talt med, op­le­ve­de he­le den dra­ma­ti­ske epi­so­de fra sit vin­due på den an­den si­de af ga­den. Den cho­ke­re­de be­bo­er hør­te om­kring 10 skud ved 22.15-ti­den og så der­ef­ter en flok ma­end lø­be for­bi tand­la­e­ge­cen­tret, hvoraf én faldt til jor­den og blev lig­gen­de liv­løs.

Vid­ner har op­lyst, at episo­den lig­ne­de en ren lik­vi­de­ring, og at den ene ger­nings­mand skød ad­skil­li­ge gan­ge få me­ter fra den 30-åri­ge, der lå så­ret på jor­den.

Den dra­eb­te er tid­li­ge­re dømt for drabs­for­søg, som han fik syv års fa­engsel for i sep­tem­ber 2013. Iføl­ge TV2 skul­le han va­e­re prø­ve­løsladt for ny­lig, og i mel­lem­ti­den er Bro­t­has Soul­jaz ble­vet til Bla­ck Ja­ck­ets. Iføl­ge po­li­ti­et hand­ler ban­der­nes uove­r­ens­stem­mel­ser om narko.

Po­li­ti­et fik mel­din­gen om sky­de­ri fre­dag af­ten klok­ken 22.24 og le­der nu ef­ter to ger­nings­ma­end. Ger­nings­ma­en­de­ne flyg­te­de i en Volkswa­gen Pas­sat.

Kort ef­ter sky­de­ri­et på Øster­bro blev en ud­bra­endt bil fun­det i Lyng­by. En bil, som po­li­ti­et for­bin­der med sku­depi­so­den på Øster­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.