Dan­se­par vil ik­ke skil­les, uan­set ud­fald

BT - - DEBAT -

Da fre­da­gens af­snit af ’Vild med dans’ løb over de dan­ske tv-ska­er­me, sad hjer­tet helt op­pe i hal­sen på san­ge­ren Julie Bert­hel­sen og hen­des dan­se­part­ner Marc Ma­ri­boe Chri­sten­sen.

De var nem­lig det tred­jesid­ste par, der stod til­ba­ge på dan­se­gul­vet, in­den de­res nav­ne blev kaldt op, og det blev be­stemt, at san­ge­ren Tho­mas But­tens­chøn og Mie Molt­ke skul­le mø­de tv-kok­ken Gorm Wisweh og So­fie Kruu­se i en om­dans.

Men selv­om dan­se­e­ven­ty­ret fort­sa­et­ter for Julie Bert­hel­sen og Marc Ma­ri­boe Chri­sten­sen, så hå­ber de på, at det kan fort­sa­et­te, uan­set hvor langt de må nå i det po­pu­la­e­re dan­se­pro­gram.

Der er blot én for­hin­dring, og det er Julies ka­e­re­ste Mi­nik Da­hl Hø­egh, der ik­ke er indstil­let på at skul­le la­e­re at dan­se.

»Jeg har til­budt dan­se­ti­mer,« si­ger Marc Ma­ri­boe Chri­sten­sen, og Julie Bert­hel­sen fort­sa­et­ter:

»Og jeg har vi­de­re­gi­vet til­bud­det, så vi ven­ter ba­re på ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.