VIDENSKAB.DK Pe­nis-orm er al­le led­dyrs stam­fa­der

BT - - DEBAT -

OP­HAV Al­le nu­le­ven­de led­dyr ned­stam­mer fra en na­e­sten ud­død grup­pe af or­me, der rent fak­tisk hed­der pe­nis-or­me. Det på­vi­ser en in­ter­na­tio­nal for­sker­grup­pe fra bl.a. Uni­ver­si­ty of Bri­stol i Eng­land. Og ja, nav­net kom­mer af, at de rent fak­tisk min­der om en pe­nis.

»Vi fin­der, at led­dyr i vir­ke­lig­he­den ba­re er pe­nis-or­me med ben,« si­ger den dan­ske pa­la­eon­to­log Jakob Vint­her, der for­sker ved Uni­ver­si­ty of Bri­stol.

Hel­lig gral

Og led­dyr er ik­ke et sna­e­vert be­greb, for det om­fat­ter al­le in­sek­ter, skor­pio­ner, mi­der og krebs­dyr – el­ler op mod 90 pct. af al­le nu­ti­dens dy­rear­ter.

Op­da­gel­sen byg­ger på fun­det af 520 mio. år gam­le fos­si­ler af det ud­dø­de dyr Pamb­de­lurion fra Si­ri­us-pas­set i Grøn­land.

I det nye stu­die fin­der for­sker­ne, at Pamb­de­lurions mun­dap­pa­rat stort set var som på nu­ti­dens pe­nis-or­me, og der­med bli­ver pe­nis-or­me nøg­len til at for­stå led­dy­re­nes op­rin­del­se.

»Pe­nis-or­men er den hel­li­ge gral i for­hold til at for­stå, hvor­dan al­le de her dyr er op­stå­et, for­di de re­pra­e­sen­te­rer det ta­et­te­ste, vi kan kom­me på det pri­mi­ti­ve kro­p­splan for dem al­le sam­men,« si­ger Jakob Vint­her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.