He­ste kan bru­ge sym­bo­ler

BT - - DEBAT -

He­ste kan la­e­re at bru­ge sym­bo­ler for at forta­el­le men­ne­sker, om de fry­ser el­ler ej. Det forta­el­ler for­ske­re fra bl.a. Ve­te­ri­na­e­rin­sti­tut­tet i Nor­ge. »Det er over­ra­sken­de, for i for­sker­kred­se har der hidtil va­e­ret en ge­ne­rel skep­sis over for he­stes ev­ner til at bru­ge to­di­men­sio­nel­le sym­bo­ler til at kom­mu­ni­ke­re,« si­ger ad­junkt Ka­ri­na Bech Glerup fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. I for­sø­get la­er­te he­ste­ne at pe­ge på enk­le sym­bo­ler med mu­len, hvis de for ek­sem­pel vil­le ha­ve de­res da­ek­ken på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.