Hja­elp, zom­bi­er­ne kom­mer

BT - - TV / RADIO -

Mest sky­et og pe­ri­o­der med regn, om nat­ten kla­rer det lidt op i de syd­li­ge eg­ne. Temp. mel­lem 10 og 12 gra­der, om nat­ten mel­lem 5 og 10 gra­der. Vin­den bli­ver ja­evn til frisk vind fra nor­døst. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de : 30 Nem: 44, Mel­lem: 88, Sva­er: 147

...over­na­tur­ligt va­e­sen, nem­lig en af­død per­son, genop­li­vet uden be­vidst­hed og en­ten un­der­ka­stet den an­svar­li­ge ne­kro­man­ti­kers vil­je el­ler enspo­ret fo­ku­se­ret på at spi­se le­ven­de men­ne­sker. Forta­el­lin­ger­ne om zom­bi­er stam­mer op­rin­de­ligt fra det ca­ri­bi­ske tros­sy­stem voo­doo, der har afri­kan­ske rød­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.