Claus

HOLM

BT - - SONDAG -

Hvis du var en film­helt, hvem var du så? Hvad er din spids­kom­pe­ten­ce? Hvad er du dår­lig til? Mot­to? Hvor­dan la­ver man en god brun sovs? Det mest for­fa­er­de­li­ge må­l­tid mad, du har få­et? Ynd­lings­ret? født i 1970, kok, kendt fra TV2

Så var jeg Bru­ce Wil­lis i ’Die Hard’, han er fuck­er­fed, selv nu hvor han er gam­mel. Alt lyk­kes for ham, og­så da han kør­te en bil op i et ja­ger­fly midt i New York. Det er at få folk til at gri­ne. Når folk gri­ner, bry­der det bar­ri­ka­der ned. Min ko­ne hav­de helt ondt i kin­der­ne, da jeg li­ge la­er­te hen­de at ken­de, og det var ik­ke på grund af min flag­stang. Jeg er rig­tig dår­lig til at få kri­tik. Jeg har sva­ert ved at kom­me vi­de­re der­fra. Ni ud af ti kan li­de mig, men der er nog­le men­ne­sker, der me­ner, jeg skal fyl­de sten i lom­mer­ne og hop­pe i ha­vet. Smag på alt, og alt sma­ger på dig. Den be­står af kar­tof­felvand, magi, ka­er­lig­hed, løg, Wor­che­sters­hi­resau­ce, sen­nep og kulør. Fik jeg i Sve­ri­ge for ny­lig: En tyk luns af en kal­ve­filet over­ha­eldt med bei­ge­far­vet sovs og en bun­ke for­årsløg, va­ers­go. 228 kr. Jeg sag­de: ’Du kan ski­de i ha­vet, det vil jeg sim­pelt­hen ik­ke ae­de.’ De hav­de ik­ke gjort sig uma­ge. Jeg har det prin­cip, at jeg be­ta­ler for det, jeg spi­ser. Gry­des­tegt kyl­ling med mas­ser af per­sil­le, agur­kesa­lat, skysovs, kar­to­f­ler og re­mou­la­de. Det kan jeg godt li­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.