K

BT - - SONDAG -

Li­ne Fel­holt

en­der du ik­ke tri­ck­et, bør du la­e­re det nu. Det hed­der kort og godt ’blom­kåls­ris’. Og det lø­ser en hel ra­ek­ke ud­for­drin­ger i køk­ke­net, uan­set om du er på slan­ke­kur, vil hol­de va­eg­ten el­ler godt kan tå­le lidt fle­re grønt­sa­ger i din dag­li­ge kost. »Blom­kåls­ris er et af de bed­ste ek­semp­ler på, hvor­dan man kan ca­mou­f­le­re grønt­sa­ger, så de bå­de sma­ger fan­ta­stisk og er­stat­ter no­get min­dre sundt,« si­ger BTs grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Blom­skåls­ris la­ves gan­ske sim­pelt ved at ri­ve el­ler blen­de rå blom­kål, hvor­ef­ter de små, fin­del­te styk­ker ko­ges, ste­ges el­ler ovn­ba­ges. Blom­kåls­ris kan er­stat­te ris i al­le de ret­ter, vi yn­der at spi­se ris til. For ek­sem­pel de kol­de må­ne­ders gry­de­ret­ter, som vi snart skal var­me os ved.

Stor ge­vinst

Og ge­vin­sten ved at spi­se blom­kåls­ris frem for al­min­de­li­ge ris er mar­kant. Ris er nem­lig ful­de af kal­o­ri­er. Spi­ser du blot 100 gram par­boi­led ris, har du ind­ta­get he­le 365 kcal ud af de cir­ka 2.500 kcal, du som vok­sen mak­si­malt skal ha­ve om da­gen.

La­ver du i ste­det ris af blom­kål, ’ko­ster’ 100 gram kun for­svin­den­de små 24 kcal.

»Når man la­ver ris af blom­kål, får man en er­stat­ning, der min­der om, men som i ste­det er la­vet af en grønt­sag, der ma­et­ter, men er kal­o­ri­e­fat­tig,« for­kla­rer Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Kan pif­tes op

Blom­kåls­ris er i sig selv li­ge så smags­neut­ra­le som al­min­de­li­ge ris. Godt til nog­le ret­ter, men de kan og­så nemt kry­dres med fri­ske kryd­derur­ter, kar­ry, hvid­løg, tør­ret chi­li el­ler an­dre smags­gi­ve­re.

»Blom­kåls­ris sma­ger bedst, når de spi­ces op med lidt kryd­de­ri­er – li­ge­som hvi­de ris. Det kan dog va­e­re fint at spi­se dem neut­ra­le, hvis de skal ser­ve­res til bol­ler i kar­ry, som i sig selv sma­ger af en mas­se,« for­kla­rer Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler, der står bag ugens op­skrift på bol­ler i kar­ry, hvor bå­de sovs og ris gem­mer på grønt­sa­ger.

Hvis du ik­ke kan und­va­e­re al­min­de­li­ge ris til di­ne bol­ler i kar­ry el­ler an­dre ret­ter, rå­der Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler til at blan­de al­min­de­li­ge ris og blom­kåls­ris til en be­gyn­del­se:

»Jeg lover, at der nok ik­ke går la­en­ge, før du er klar til at skif­te ri­se­ne helt ud. Du fin­der hur­tigt ud af, at blom­kåls­ris er en vir­ke­lig smart må­de at få grønt­sa­ger smug­let ind i di­ne helt al­min­de­li­ge hver­dags­ret­ter.« 5 TILBEREDNINGSMÅDER

1. Rå.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.