Tre tips til Kos by

BT - - REJSER -

Gra­esk kaf­fe skal ko­ge lang­somt for at ud­vik­le sma­gen, si­ger de, og det gø­res bedst i varmt sand. Så på den po­pu­la­e­re Café Ae­na­os la­der tje­ner­ne de små kob­ber­kan­der stå i en varm ’sand­kas­se’, ind­til ser­ve­rin­gen er klar på ter­ras­sen ved Def­ta­dar-moskéen for­an mad­mar­ke­det. Adres­se: Va­sileos Pavlou A 8.

Man kom­mer let til at gå for­bi Po­te Tin Ki­ri­aki, der be­ty­der ’al­drig om søn­da­gen’ (li­ge­som den be­røm­te film) på vej mel­lem bus­sta­tio­nen og Old Town, for­di det lig­ner et pri­vat hus. Men in­de i går­den er den hyg­ge­lig­ste fa­mi­lie-ta­ver­na med få, men vel­kend­te ret­ter, der al­le sma­ger hjem­mela­vet. Adres­se: Pisan­drou 9.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.