Ne­de på jor­den igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOTO: FRANK CILIUS.

la­ve­de ind­spil og af­slut­nin­ger i ri­si­kab­le si­tu­a­tio­ner. Og­så når dan­sker­ne tog må­l­mand Ce­ci­lie Gre­ve ud og spil­le­de syv mod seks i an­grebs­spil­let.

Da Dan­mark få mi­nut­ter før pau­sen hav­de smidt bol­den va­ek to gan­ge i tra­ek, så Frank­rig kun­ne sco­re to gan­ge i et tomt mål, måt­te land­stra­e­ner Klavs Bruun Jørgensen ta­le med sto­re bog­sta­ver un­der en ti­meout.

’Hav tå­l­mo­dig­hed og be­va­eg jer no­get me­re,’ var det over­ord­ne­de bud­skab fra land­stra­e­ne­ren.

Frank­rigs må­l­mand Julie Fog­gea end­te halv­le­gen med en red­nings­pro­cent på cir­ka 65, godt hjul­pet på vej af de dan­ske skyt­ters upra­e­ci­se af­slut­nin­ger.

Det kun­ne kun bli­ve bed­re i an­den halv­leg set med dan­ske øj­ne, og det blev det da og­så.

Sti­ne Bod­holt be­gynd­te at sco­re fra stre­gen, an­fø­rer Sti­ne Jørgensen tog an­svar, og Met­te Tran­borg fik og­så me­re held med af­slut­nin­ger­ne.

Dan­mark vandt halv­le­gen med to mål, men det aen­dre­de ik­ke på det over­ord­ne­de ind­tryk af en skidt dag på kon­to­ret.

Dan­mark mø­der søn­dag Nor­ge i Hor­sens. Nord­ma­en­de­ne vandt lør­dag 28-23 over Rusland og har to sej­re ef­ter to kam­pe.

Frank­rig og Dan­mark har en sejr hver, mens Rusland er sidst med to ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.