DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De var de sto­re fa­vo­rit­ter til at ryk­ke op før sa­e­so­nen. En elen­dig sa­e­son­start send­te dem dog va­ek fra fa­vo­rit­plad­sen til at ryk­ke op, men nu er nedryk­ker­ne fra Ho­bro til­ba­ge som book­ma­ker­nes fa­vo­rit til at snup­pe den di­rek­te op­ryk­nings­plads til Su­per­liga­en.

Så­le­des står de in­den da­gens kamp nu blot i od­ds 2,50 de fle­ste ste­der på at vin­de 1. di­vi­sion, mens formsta­er­ke Vend­sy­s­sel ef­ter fem sej­re i tra­ek og­så er ras­let ned i od­ds og nu er at fin­de i fi­re gan­ge pen­ge­ne på at vin­de ra­ek­ken.

Skal de to for­hånds­fa­vo­rit­ter vip­pes af pin­den, er HB Kø­ge umid­del­bart book­ma­ker­nes førsteud­for­drer med od­ds om­kring ot­te gan­ge pen­ge­ne på en di­rek­te op­ryk­ning, mens Ny­kø­bing FC, Vej­le og Hels­in­gør al­le er i out­si­der­grup­pen til mel­lem od­ds 12 og 17. Hø­je­ste od­ds gi­ver AB ik­ke over­ra­sken­de med 750 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.