2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Peru­gia kom skuf­fen­de fra land i Se­rie B, men med to sej­re i tra­ek na­er­mer man sig play­off, og man skal ha­ve go­de chan­cer for at gø­re det til tre på stri­be. Avel­li­no er nem­lig hårdt ramt før det­te op­gør. Første­ke­e­per Bo­ris Ra­du­novic og Be­rat Djim­si­ti er nem­lig med de­res respek­ti­ve lands­hold, mens Lu­i­gi Castal­do, Benja­min Mo­kulu og Davi­de Ga­va­zzi er ude med ska­der af dem, der er star­tet in­de re­gel­ma­es­sigt i den­ne sa­e­son. Det er al­vor­li­ge tab for en trup, der ik­ke er spe­ci­elt bred, og det bør et Peru­gi­a­hold i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling kun­ne ud­nyt­te.

Od­ds er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.