2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er nor­malt gang i den i Islands hjem­me­kam­pe. Tre af de fem hjem­me­kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen gik over den­ne må­l­linje, og en af de to kam­pe med mak­si­malt to mål var den sid­ste mod Let­land, hvor Island var klar til EM og der­for spil­le­de med hånd­brem­sen truk­ket. Som man så mod Fin­land, er Island be­stemt til at snak­ke med de­fen­sivt, og Tyr­ki­et er og­så et hold, der er no­get bed­re fremad ba­nen end til selv at for­sva­re. Det så man igen mod Ukrai­ne og og­så fle­re gan­ge un­der EM. Der­for vir­ker det som en for­nuf­tig be­ta­ling på mindst tre scor­in­ger.

Od­ds er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.