TIPS13

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

4 5 6 Al­ba­ni­en - Spa­ni­en Ma­kedo­ni­en - Ita­li­en Island - Tyr­ki­et Fin­land - Kro­a­tien Ser­bi­en - Østrig Mol­d­ova - Ir­land

01-012 01-234 123-12 SE OD­DS PÅ dan­ske­spil.dk Al­ba­ni­en har set for­nuf­tig ud og kan vol­de spa­ni­er­ne pro­ble­mer i af­ten. For­vent få scor­in­ger her. Ita­li­en skal en tur til Ma­kedo­ni­en, og her er det sva­ert at se, hvor­dan ita­li­e­ner­ne kan und­gå at få sco­ret et par gan­ge. Vi run­der af i Island, der skal op imod Tyr­ki­et, og det lig­ner en åben kamp med mål.

1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.