Ve­nin­der­ne over­ra­ske­de Ti­na Lund med ba­by­fest

BT - - NYHEDER -

Ba­bylyk­ken er stor hos sprin­gryt­te­ren Ti­na Lund og den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler Al­lan Ni­el­sen, der snart bli­ver fora­el­dre til en lil­le pi­ge.

Den kom­men­de fa­mi­lie­ud­vi­del­se blev lør­dag fejret, da Ti­na Lunds ve­nin­der over­ra­ske­de hen­de med et brag af en ba­by­fest. Over­ra­skel­sen gik rent hjem hos den kend­te ryt­ter, der på sin blog har skre­vet et be­gej­stret ind­la­eg om fe­sten:

»Nu er det alt­så ik­ke for at pra­le, men, wow, hvor har jeg alt­så ba­re nog­le ve­nin­der af guld! I dag over­ra­ske­de de mig med et ba­by­s­hower. Tå­rer­ne var na­e­sten ik­ke til at hol­de til­ba­ge, da jeg kom ind og så alt, hvad de hav­de li­net op og den sinds­sygt flot­te ka­ge, de hav­de få­et la­vet.«

Fe­sten blev holdt i Du­bai, hvor Ti­na Lund og Al­lan Ni­el­sen bor. Her hav­de ve­nin­der­ne sør­get for, at der blev di­sket op med en mas­se la­ek­ke­ri­er, en ly­se­rød ka­ge, mat­chen­de py­nt og fle­re sel­skabs­le­ge.

Iføl­ge ter­mi­nen skal den lil­le ny ger­ne kom­me til ver­den in­den ud­gan­gen af ok­to­ber.

Par­ret har i for­vej­en søn­nen Lou­is på fi­re år, mens Al­lan Ni­el­sen har de tre døtre Ida Ma­rie, Em­ma So­fie og Nan­na Lou­i­se fra et tid­li­ge­re for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.