Asus Zen­book Pro UX501VW-F1020T

BT - - NYHEDER -

11.990 kr. Ren un­der­hold­nings­ma­ski­ne: Den­ne ba­er­ba­re er sam­men med kon­kur­ren­ten fra Abook te­stens ene­ste mo­del med 15,6”-ska­erm. Og beg­ge har mas­ser af po­wer og plads til un­der­hold­ning. Der er god lyd fra Asus-ma­ski­nens ind­byg­ge­de højt­ta­le­re – med for­sta­er­ker fra B&O. Der er en In­tel Co­re i7-pro­ces­sor, et kraf­tigt ga­m­ing­gra­fik­kort og end­da en ska­erm med 4K-op­løs­ning. Trods den go­de be­styk­ning slår ba­de­va­eg­ten ud kun li­ge over 2 kg.

Trods den ac­cep­tab­le va­egt må du gan­ske som hos Abook le­ve med en stor strøm­for­sy­ning og sto­re di­men­sio­ner. Ska­ermop­løs­nin­gen er hø­je­re end hos Abook, og det er fedt, når der skal ar­bej­des med man­ge vin­du­er på sam­me tid. Men det be­ty­der og­så, at du må aen­dre lidt på ska­er­mens op­løs­ning, når der skri­ves, da alt el­lers går hen og bli­ver for småt. Ska­er­men er tryk­føl­som, hvil­ket er rig­tig rart – ik­ke mindst hvis du sø­ger og klik­ker på links på net­tet.

Ta­sta­tu­ret er ik­ke af sam­me hø­je klas­se som de bedste i te­sten. Det fø­les lidt glat, og du har ik­ke helt sam­me la­e­kre for­nem­mel­se i fin­ger­spid­ser­ne, som du isa­er får med ma­ski­ner­ne fra Dell og Leno­vo.

Asus er te­stens na­est­hur­tig­ste, men ik­ke helt så vildt god til spil som den stør­re Abook-pc. Asus-ma­ski­nen har en ra­ek­ke for­de­le i for­hold til Abook, som er dens na­er­me­ste kon­kur­rent. Men når stør­rel­sen på Asuspc’en er så vold­som, fo­re­tra­ek­ker vi Abooks rå po­wer og vold­som­me be­styk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.