Du en vin­der’

BT - - NYHEDER -

- bag sin egen søn, Do­nald Trump.

Tak­ket va­e­re et lån på én mil­li­on dol­lar fra far­mand åb­ne­de Do­nald sam­ti­dig for­sig­tigt dø­ren til Man­hat­tan, New Yor­ks egent­li­ge guld­gru­be. Og så gik det over bå­de stok og sten.

Da fa­de­ren dø­de af lun­ge­be­ta­en­del­se i 1999 (93 år gam­mel) var han iføl­ge New York Ti­mes god for dét, der sva­rer til to mil­li­ar­der dan­ske kro­ner.

Søn­nen Do­nalds kar­ri­e­re er gå­et op og ned. Men trods mindst seks gan­ge ban­kerot og et rap­por­te­ret un­der­skud på syv mil­li­ar­der kro­ner i 1995, vur­de­rer For­bes Ma­ga­zi­ne, at Do­nald Trump i dag er god for dét, der sva­rer til små ty­ve mil­li­ar­der dan­ske kro­ner.

Selv på­står Do­nald J. Trump, at tal­let na­er­me­re er 80 mil­li­ar­der kro­ner.

Men hvad be­ty­der dén slags de­tal­jer, ’Who’s co­un­ting’, som de si­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.