Mat­t­hew tvang Hai­ti i knae

BT - - NYHEDER -

UVEJR Or­ka­nen Mat­t­hew er fa­er­dig med at ud­lø­se død og øde­la­eg­gel­se i Ca­ri­bi­en og i det sy­døst­li­ge USA. Det ame­ri­kan­ske or­kan­cen­ter ned­gra­de­re­de den til en tro­pisk storm, og i går ef­ter­mid­dag dansk tid var den på vej va­ek fra den sy­døst­li­ge, ame­ri­kan­ske kyst og på vej ud på det åb­ne hav.

Der var dog fort­sat kraf­tig bla­est, regn og over­svøm­mel­ser i del­sta­ten North Ca­ro­li­na.

Der var mel­din­ger om over­svøm­mel­ser, va­el­te­de tra­e­er og øde­la­eg­gel­ser i de ame­ri­kan­ske del­sta­ter Fl­o­ri­da, Ge­or­gia, South Ca­ro­li­na og så og­så i North Ca­ro­li­na.

New York Ti­mes skri­ver, at 11 men­ne­sker om­kom un­der uvej­ret i USA, men langt va­er­re gik det i tirs­dags, da Mat­t­hew ram­te Hai­ti.

Da or­ka­nen slap gre­bet om østa­ten i Ca­ri­bi­en, var na­e­sten 900 men­ne­sker om­kom­met, og øde­la­eg­gel­ser­ne var enor­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.