’Jeg skul­le al­li­ge­vel ud på en jog­ge­tur’

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 - Flem­m­ing Brandt | flb@bt.dk

Et vel­kendt an­sigt i uvan­te om­gi­vel­ser. Sti­na Tro­est er Dan­marks na­est­bed­ste 400 me­ter ha­ek­ke­lø­ber ef­ter Sa­ra Slott, og hun gjor­de en flot fi­gur ved OL i Rio, hvor hun nå­e­de se­mi­fi­na­len, in­den hun blev slå­et ud. Søn­dag for­mid­dag løb hun over mål­stre­gen i Dy­re­ha­ven som den fjer­de­hur­tig­ste kvin­de i ti­den 49.14. »Jeg skul­le al­li­ge­vel ud at ha­ve en søndagstur i dag, og så be­slut­te­de jeg mig for at stil­le op her­u­de. Og så blev det lidt hur­ti­ge­re end en jog­ge­tur,« kon­sta­te­re­de Ama­ger-lø­be­ren med et glimt i øjet ef­ter sit flot­te løb.

Sti­na Tro­est har dog in­gen pla­ner om at drop­pe ha­ek­ke­lø­bet til for­del for de lan­ge di­stan­cer. Men i vin­te­r­ens løb vil hun igen bru­ge si­ne ev­ner in­den­dørs, når hun li­ge­som de fo­re­gå­en­de sa­e­so­ner stil­ler op på den dob­bel­te di­stan­ce.

»Jeg lø­ber igen 800 me­ter in­den­dørs i lø­bet af vin­te­r­en. Men det er sta­dig 400 me­ter ha­ek, der er min pri­ma­e­re di­stan­ce,« for­sik­re­de den hur­ti­ge lø­ber med de man­ge ta­len­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.