Jour­na­li­sten blev over­ra­sket

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

En me­get over­ra­sket BTjour­na­list Pe­ter Fred­berg (t.h.) blev plud­se­lig kaldt op på spe­a­ker­po­di­et. Her fik han af Dansk At­le­tik For­bunds na­est­for­mand Tor­ben Dan Pe­der­sen over­rakt Eu­ro­pe­an At­hle­ti­cs ae­respris for en man­ge­årig ind­sats for at­le­tik­ken. Pe­ter Fred­berg var i 45 år BTs at­le­tik­me­d­ar­bej­der og har skre­vet om Eremitageløbet si­den 1972. »Det eu­ro­pa­ei­ske at­le­tik­for­bund ud­de­ler kun én ae­respris om året, og det er en gla­e­de for DAF, at man har valgt dig på DAFs an­be­fa­ling,« sag­de Tor­ben Dan Pe­der­sen om pri­sen, som ba­e­rer tek­sten: ’In recog­ni­tion of your va­lu­ab­le sup­port’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.