Man­ge mu­lig­he­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her er Magnus­sen og­så en mu­lig­hed, for i mod­sa­et­ning til Ser­gio Pérez i den an­den For­ce In­dia har ty­ske­ren ik­ke sponso­rer af be­tyd­ning med til tea­met – det vil si­ge, at kra­ve­ne til Ja­ck&Jo­nes for­hå­bent­lig vil va­e­re over­kom­me­li­ge. DER TALES DOG al­le­re­de nu om at Mer­ce­des, der le­ve­rer mo­to­rer til beg­ge team, vil ryk­ke ty­ske­ren Pa­scal We­hr­le­in op fra Ma­nor til For­ce In­dia. Der­med kan der bli­ve et le­digt sa­e­de hos Ma­nor, der al­le­re­de op til den­ne sa­e­son vil­le ha­ve Magnus­sen.

Så her står Ke­vin Magnus­sen in­den en af­gø­ren­de uge i kar­ri­e­ren: Han vil helst kø­re Re­nault, men hvis det kik­ser, er der in­ter­es­san­te mu­lig­he­der i an­dre team.

Der­for er jeg ret sik­ker på at Ke­vin Magnus­sen kø­rer For­mel 1 i 2017. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.