DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lør­dag var det tid til sjet­te run­de i DM i Tips, og det var en ud­for­dren­de kupon for­stå­et på den må­de, at det var de me­re ukend­te hold fra Le­ague One og Le­ague Two, som tip­per­ne skul­le for­hol­de sig til.

Kupo­nen end­te med, at fle­re af de sto­re fa­vo­rit­ter som Brad­ford og Don­ca­ster for­må­e­de at ind­fri for­vent­nin­ger­ne og der­for blev det be­sked­ne pra­e­mi­er den­ne lør­dag.

I den sto­re tip­s­kon­kur­ren­ce, DM i Tips, be­tød det sam­ti­dig, at der er en ny mand i spid­sen for kon­kur­ren­cen.

Det lyk­ke­des nem­lig for Bri­an Jen­sen fra nord­jy­ske Gi­strup at tip­pe 11 rig­ti­ge på kupo­nen og der­med gå ale­ne i spid­sen af kon­kur­ren­cen med 66 rig­ti­ge, og med he­le to rig­ti­ge ned til an­den­plad­sen be­gyn­der det at se en­dog me­get for­nuf­tigt ud for den nord­jy­ske tip­per. Hold­kon­kur­ren­cen fø­res af ’TheCardPlay­ers’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.