2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det let­ti­ske lands­hold har na­ep­pe va­e­ret dår­li­ge­re, end det er net­op nu. Halv­de­len af trup­pen kom­mer fra den hjem­li­ge li­ga, mens de re­ste­ren­de pri­ma­ert kom­mer fra min­dre klub­ber i Eu­ro­pa. Hol­dets klart bedste spil­ler, Artjoms Rud­nevs, er end­da ude med en ska­de til den­ne kamp, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne bed­re. Ef­ter ne­der­la­get til Schweiz er Un­garn tvun­get til at gå ef­ter sej­ren i Ri­ga og skal og­så ha­ve go­de chan­cer for at få den, for som man så ved EM, er Un­garn ik­ke så rin­ge end­da og bør i hvert fald va­e­re mindst ét ni­veau over Let­land.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.