1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fa­e­rø­er­ne har lagt frem­ra­gen­de fra land i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, og selv om det na­ep­pe ra­ek­ker til en VM-bil­let, er eu­fori­en stor. Nu ga­el­der det så Portu­gal, og det lig­ner ik­ke no­gen fa­e­røsk nedslagt­ning. I de se­ne­ste 21 kam­pe på hjem­me­ba­ne har Fa­e­rø­er­ne blot tre gan­ge va­e­ret ude i kam­pe med fi­re mål el­ler me­re i, li­ge­som de kol­de og bla­e­sen­de vej­r­for­hold og­så ta­ler i ret­ning af få mål. Det er og­så sja­el­dent, at Portu­gal kø­rer en mod­stan­der over på ude­ba­ne, og der­for vir­ker det som en god in­ve­ste­ring at spil­le på mak­si­malt tre scor­in­ger her.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.