1 ,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Est­land fik den ven­te­de sejr over mi­ni­put­na­tio­nen Gi­bral­tar, men det er sva­ert at se, at kri­sen skal af­bla­e­ses af den grund. Ester­ne har spil­let dår­ligt la­en­ge og var helt chan­ce­lø­se i kva­li­fi­ka­tio­nens før­ste kamp i Bos­ni­en. De mø­der her et gra­esk hold, som vir­ker til at ha­ve få­et ny ener­gi ef­ter tra­e­ner­sk­fi­tet til Mi­cha­el Ski­b­be. Sej­ren i ven­skabs­kam­pen i Hol­land var im­po­ne­ren­de, og selv om mod­stan­den i de to før­ste kva­li­fi­ka­tions­kam­pe har va­e­ret be­gra­en­set, har man sta­dig gjort det for­nuf­tigt. Der­for vir­ker det til at va­e­re et fint spil at gå ef­ter gra­esk sejr her.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an -0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.