Ca­si­no-spil­let der al­drig går af mo­de

BT - - ANNONCE -

Der er vis­se spil, der la­der til al­drig at gå af mo­de på al­ver­dens ca­si­no­er, og rou­let­te er et af dem. Og Ma­ria Ca­si­no gi­ver fak­tisk spil­le­re mu­lig­he­den for at prø­ve lyk­ken på rou­let­ten helt uden at be­va­e­ge sig uden for sit hjem med rou­let­te på de­res li­ve ca­si­no – en spil­ty­pe, der til­tra­ek­ker man­ge bå­de nye og me­re gar­ve­de spil­le­re.

Her får on­li­ne­spil­ler­ne for­nem­mel­sen af at va­e­re på et rig­tigt ca­si­no, da man, som nav­net an­ty­der, spil­ler li­ve, og har en fy­sisk de­a­ler på ska­er­men. Ud over at kun­ne føl­ge spil­let via et webcam har spil­ler­ne fak­tisk og­så mu­lig­hed for at kom­mu­ni­ke­re med de­a­le­ren via en chat­funk­tion, og øn­sker man det, kan man end­da va­el­ge et bord med en dansk­ta­len­de de­a­ler.

Der er med an­dre ord al­le de mu­lig­he­der, man har på et fy­sisk ca­si­no, sam­ti­dig med at der bli­ver kra­e­set om spil­le­ren med la­ek­ker gra­fik. En fed fe­a­tu­re ved Ma­ria Ca­si­nos Li­ve Rou­let­te er des­u­den, at man selv kan va­el­ge bord, og der er for­skel­li­ge de­a­le­re og mak­si­mums­samt mini­mums­gra­en­ser ved de for­skel­li­ge bor­de.

Man kan alt­så skra­ed­der­sy sin spi­l­op­le­vel­se fuld­sta­en­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.