Sid­ste mand over stre­gen: ’Jeg har få­et ny hof­te’

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

Ar­ran­gø­rer­ne var så småt i gang med at pak­ke ned, da 73-åri­ge Hans S. Jen­sen ka­em­pe­de sig op ad den sid­ste bak­ke mod Fortu­nen. Men det var han li­geg­lad med. Glad og stolt kryd­se­de han mål­stre­gen sam­men med sin ko­ne Jyt­te ef­ter om­kring to ti­mer og 45 mi­nut­ter på ve­je­ne i Dy­re­ha­ven.

»Jeg har jo få­et ny hof­te. Og nu skal jeg snart ha­ve skif­tet den an­den,« sag­de den sid­ste mand, der gen­nem­før­te Maj Invest Eremitageløbet 2016, mens han pu­ste­de ud.

»Det gik fint. Jeg fulg­tes jo med ham her me­get af vej­en,« sag­de Hans S. Jen­sen og pe­ge­de på Leif Høgs­vig, som kort for­in­den var kom­met i mål.

Beg­ge de to lø­be­re kan pra­le af at ha­ve va­e­ret med samt­li­ge 48 gan­ge, hvor Eremitageløbet er ble­vet af­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.