Va­egt­tab har mild­net pso­ri­a­sis-ge­ner

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

Jes­per An­der­sen, 49, har pso­ri­a­sis og er blandt de 60 over­va­eg­ti­ge for­søgs­per­so­ner, som har va­e­ret med i en un­der­sø­gel­se på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal. Forsk­nings­stu­di­et vi­ser, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem va­egt og hvor hårdt, man er ramt af den kro­ni­ske hud­syg­dom. Han har tabt 25 ki­lo, pso­ri­a­sis-ge­ner­ne er mild­net, og han kan nu kal­de sig ere­mi­ta­ge­lø­ber ef­ter en flot de­but. »En ny ver­den har åb­net sig for mig,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.