PET-bog kan hja­el­pe

BT - - NYHEDER -

Det har va­e­ret af­gø­ren­de for mig, at bo­gen på in­gen må­de vil kun­ne ska­de sta­tens sik­ker­hed, og jeg har i for­bin­del­se med min egen med­vir­ken til bo­gen va­e­ret me­get op­ma­er­k­som og på­pas­se­lig i for­hold til at over­hol­de min tavs­heds­pligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.