Blå blok langt fra bo­ligskat-af­ta­le

BT - - NYHEDER -

En af­ta­le om skat på bo­li­ger sy­nes ik­ke at va­e­re na­ert fo­re­stå­en­de, ef­ter at de bor­ger­li­ge par­ti­er man­dag var til de før­ste for­hand­lin­ger hos fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V). De Kon­ser­va­ti­ve ser et pro­blem i, at grund­skyl­den de na­e­ste fi­re år kan fort­sa­et­te med at sti­ge, da de nye reg­ler først skal ga­el­de ef­ter 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.