Top­løs IS-sym­pa­ti­sør

BT - - NYHEDER -

spo­ret af den tid­li­ge­re nø­gen­mo­del. Kvin­den har ta­get et nyt mus­lim­sk navn på Face­book, har fle­re Face­book-pro­fi­ler og føl­ger fle­re Face­book-si­der, der an­gi­ve­ligt spre­der ra­di­ka­le is­la­mi­sti­ske bud­ska­ber. Fle­re per­so­ner på hen­des Face­book-ven­ne­li­ste me­nes at flir­te med ek­strem is­la­mi­stisk pro­pa­gan­da.

Iføl­ge fle­re bri­ti­ske me­di­er har hun delt en ra­ek­ke vi­deo­er, der skal re­k­rut­te­re kri­ge­re til Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.