6.000 pla­ka­ter skal for­hin­dre dødsu­lyk­ker

BT - - NYHEDER -

Høj ha­stig­hed er skyld i halv­de­len af al­le dødsu­lyk­ker i tra­fik­ken og kan bå­de va­e­re år­sag til, at ulyk­ken sker, og at den bli­ver al­vor­lig.

Det vil Rå­det for Sik­ker Tra­fik og 84 af lan­dets kom­mu­ner min­de bi­li­ster om med den lands­da­ek­ken­de kampag­ne ’Sa­enk far­ten – før det er for sent’.

I den­ne tid vil bi­li­ster der­for bli­ve mødt af 6.000 pla­ka­ter langs ve­je­ne. Der­u­d­over vil politiet la­ve må­l­ret­tet ha­stig­heds­kon­trol i he­le lan­det.

»Det er ik­ke van­vids­bi­li­ster­ne, der kø­rer enormt sta­er­kt, som er skyld i de stør­ste ulyk­ker. Det er of­test den ga­engse bi­list, som ik­ke ta­en­ker sig or­dent­ligt om. Og det er dem, vi ger­ne vil nå,« si­ger Liv Knoblauch Ko­fo­ed-Jen­sen, se­ni­o­r­pro­jekt­le­der i Rå­det for Sik­ker Tra­fik.

Iføl­ge se­ni­o­r­for­ske­ren har Rå­det for Sik­ker Tra­fik go­de er­fa­rin­ger med at sa­et­te pla­ka­ter op i tra­fik­ken, når man vil ha­ve bi­li­ster til at sa­et­te far­ten ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.