Her er ’Cl­in­ton-of­re­ne’

BT - - NYHEDER -

PAULA JO­NES: Den i dag 50-åri­ge tid­li­ge­re an­sat­te ved lo­kal­re­ge­rin­gen i Ar­kansas fast­hol­der, at Bill Cl­in­ton i 1991 blot­te­de sig for hen­de. Cl­in­ton vandt før­ste del af rets­sa­gen på grund af mang­len­de be­vi­ser. Mens de ven­te­de på ap­pel­sa­gen, ind­gik par­ter­ne et for­lig, hvor Cl­in­ton be­tal­te Jo­nes 850.000 dol­lar.

KATHLEEN WILLEY: Mens Bill Cl­in­ton var pra­esi­dent, blev den i dag 70åri­ge Hvi­de Hus-an­sat­te Willey ef­ter eget ud­sagn in­vi­te­ret til Det Ova­le Kon­tor. Her blev hun kys­set og ’gram­set på’ af pra­esi­dent Cl­in­ton. Kathleen Willey blev ind­kaldt som vid­ne i Paula Jo­nes-sa­gen. Hun an­lag­de al­drig sag selv.

JUANITA BROADDRICK: Er kvin­den bag den mest se­ri­ø­se an­kla­ge imod Bill Cl­in­ton. Iføl­ge 73-åri­ge Broaddrick blev hun i 1978 vold­ta­get af Cl­in­ton. Sa­gen blev den­gang af­vist på grund af mang­len­de be­vi­ser. Broaddrick har si­den på­stå­et, at Hil­lary Cl­in­ton tak­ke­de hen­de for ik­ke at gø­re me­re ved sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.