Min­dre smer­te, hvis fora­el­dre­ne var dø­de

BT - - TV / RADIO -

Ti­den la­e­ger al­le sår. Men for den 60-åri­ge sku­e­spil­ler Bry­an Cran­ston, der fik sit gen­nem­brud som gym­na­si­ela­e­re­ren Wal­ter Whi­te i hit­se­ri­en ’Bre­aking Bad’, er der sta­dig smer­te for­bun­det med minder fra barn­dom­men.

Bry­an Cran­stons mor var al­ko­ho­li­se­ret, og fa­de­ren hav­de for­ladt fa­mi­li­en. Og det gør sta­dig ondt på sku­e­spil­le­ren, forta­el­ler Cran­ston i et stort in­ter­view med The Sun­day Ti­mes.

»Jeg tror, at smer­ten er va­er­re nu, end den vil­le ha­ve va­e­ret, hvis de (fora­el­dre­ne, red.) var dø­de i et bil­uheld. Så vil­le de ha­ve va­e­ret helt va­ek. Men de var der jo sta­dig fy­sisk,« si­ger han.

Den Em­my-vin­den­de sku­e­spil­ler var 11 år, da hans far for­lod fa­mi­li­en, og hans mor ty­e­de til al­ko­hol for at dul­me smer­ten.

Iføl­ge sku­e­spil­le­ren var hans mor blot en skyg­ge af sig selv ef­ter fa­de­rens af­sked med fa­mi­li­en.

»Det var det, der var så for­fa­er­de­ligt. Gen­nem 10 år hav­de mi­ne fora­el­dre va­e­ret fan­ta­sti­ske, men så plud­se­lig en dag for­svandt det he­le,« si­ger han til The Sun­day Ti­mes.

Bry­an Cran­ston forta­el­ler, at han har til­gi­vet beg­ge si­ne fora­el­dre, selv om barn­dom­mens trau­mer sta­dig gør ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.