Hol­la­en­der ny ch­eftra­e­ner på NTC

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dansk Svøm­me­u­ni­on har an­sat hol­la­en­de­ren Mar­tin Tru­i­jens som ch­eftra­e­ner på det Na­tio­na­le Tra­e­nings­cen­ter (NTC) i Bel­la­høj fra 1. ja­nu­ar 2017. Tru­i­jens kom­mer fra en lig­nen­de stil­ling som tra­e­ner på det hol­land­ske tra­e­nings­cen­ter i Am­ster­dam gen­nem 12 år. I den pe­ri­o­de har han va­e­ret tra­e­ner for 13 for­skel­li­ge svøm­me­re ved de se­ne­ste tre olym­pi­ske le­ge, og hans svøm­me­re har vun­det me­re end 60 me­dal­jer ved for­skel­li­ge in­ter­na­tio­na­le mester­ska­ber.

Si­de­lø­ben­de har Mar­tin Tru­i­jens ar­bej­det med sport­svi­den­skab på et uni­ver­si­tet i Am­ster­dam og fa­er­dig­gjort en Ph.d. om høj­de­tra­e­ning i svøm­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.