DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Oven­på en mil­dest talt svin­gen­de ind­sats i 2-3-ne­der­la­get til Po­len i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, har land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de an­non­ce­ret, at han vil ryste po­sen for­ud for kam­pen mod Mon­te­ne­gro i Par­ken.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet har sat od­ds på, hvem der hav­ner i den dan­ske star­top­stil­ling i dag, og skal man tro od­ds­sa­et­ter­ne dér­fra, så kan bå­de Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og Vik­tor Fi­s­cher se frem til en tur på ba­en­ken - de er nem­lig beg­ge at fin­de i od­ds 2,25 på en start­plads mod Mon­te­ne­gro.

»Bå­de Højb­jerg og Fi­s­cher gjor­de en svag fi­gur mod Po­len. Højb­jerg var­me­de bol­den og la­ve­de for man­ge fejl, mens Fi­s­cher slet ik­ke lyk­ke­des med at ud­for­dre det pol­ske for­svar,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Book­ma­ke­ren for­ven­ter i ste­det, at Tho­mas Dela­ney og Yus­suf Poul­sen star­ter in­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.