1,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev le­ve­re­de et par op­sigtsva­ek­ken­de re­sul­ta­ter i star­ten af sa­e­so­nen, men i de to lo­ka­l­op­gør mod Rung­sted og Rø­d­ov­re har man set me­get sva­ge ud. Der­for er det og­så sva­ert at se dem få no­get med fra den­ne kamp. De dan­ske me­stre fra Es­b­jerg fik en ka­ta­stro­fal start på sa­e­so­nen, men vi­ste kla­re frem­skridt i den se­ne­ste kamp mod Gen­tof­te, der da og­så blev vun­det klart. Es­b­jerg var helt og al­de­les over­leg­ne i de fem kam­pe mod Her­lev i sid­ste sa­e­son, som man al­le vandt, og med de to holds form­kur­ver in men­te, lig­ner det et sik­kert 2-tal.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.