2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner et rig­tigt fint spil på, at beg­ge hold får sco­ret i af­ten i Par­ken. Mon­te­ne­gro har mas­ser af of­fen­siv kva­li­tet med Mirko Vuci­nic og Ste­van Jo­ve­tic og spil­ler en ken­de naivt, hvil­ket kan åb­ne for en un­der­hol­den­de kamp. Den dan­ske de­fen­siv så ik­ke im­po­ne­ren­de ud se­ne­st mod Po­len, mens man mod­sat må for­ven­te, at det dan­ske lands­hold vil kom­me med et of­fen­sivt ud­tryk til den­ne kamp, da man re­elt set kun kan bru­ge sejr i spil­let om at kom­me med til VM. Der­for kun­ne det sag­tens lig­ne en åben kamp, hvor beg­ge hold for­mår at få sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.