WALES

Hvad har gang i?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HELT SKA­EVT Det bur­de ik­ke va­e­re så sva­ert at stil­le op til det fa­ste hold­fo­to på en må­de, så der er sym­me­tri og har­moni i bil­le­det. Det gør de fle­ste fod­bold­hold i mi­nut­ter­ne in­den, dom­me­ren fløjter op.

Tors­dag af­ten var Wales på be­søg i Østrig i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, men på hold­bil­le­det fra Wi­en sad syv spil­le­re på hug, mens de re­ste­ren­de fi­re spil­le­re stod op bag dem.

Som re­gel stil­ler man op på en me­re sym­me­trisk må­de, men det er de wa­li­si­ske spil­le­re til­sy­ne­la­den­de fløjten­de li­geg­la­de med.

Hvad fin­der de wa­li­si­ske ’Dra­ger’ på, når hol­det skal stil­le op til hold­fo­to i Ser­bi­en før VM-kval.-kam­pen i Car­diff 12. novem­ber? Ja, det må va­e­re no­get i den stil • 2008: Wales mø­der Tjek­ki­et i en EM-kval.-kamp. mon Davies ne­derst S til høj­re med god af­stand til Gi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.