Ryg­pro­ble­mer er og­så led­pro­ble­mer

BT - - NYHEDER -

Al­le­re­de i 40-års-al­de­ren har op mod halv­de­len af al­le dan­ske­re slid­gigt i mindst ét led. Og al­le dan­ske­re på 65 år har slid­gigt i ét el­ler fle­re led. Slid­gigt kan ram­me al­le led i krop­pen. Ved slid­gigt ned­bry­des led­bru­sken lang­somt og for­svin­der ef­ter­hån­den. Slid­gigt nedsa­et­ter be­va­e­ge­lig­he­den og de an­greb­ne led bli­ver grad­vist me­re sti­ve og me­re øm­me. Of­te vil man ma­er­ke en skur­ren og kna­sen i led­det ved be­va­e­gel­se. Ved slid­gigt i ryg og nak­ke kan ho­ved­pi­ne, nak­ke-skul­der­s­mer­ter og arms­mer­ter og­så fo­re­kom­me, blandt an­det for­di for­tyk­ke­de knog­ler ge­ne­rer de ner­ver, der lø­ber fra ryg­mar­ven ud til ar­men. Ved ryg­pro­ble­mer gi­ver Re­va­dol byg­ge­sten til bru­sken mel­lem hvirv­ler­ne og vir­ker smer­testil­len­de. Dis­kus mel­lem ryg­hvirv­ler­ne kan styr­kes så me­get ved hja­elp af Re­va­dol, at de bli­ver tyk­ke­re og bed­re fun­ge­ren­de igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.