Kvin­delands­hol­dets ak­ti­vi­tetska­len­der for re­sten af 2016

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

21.-23. novem­ber: Tra­e­nings­lejr i Dan­mark

24.-27. novem­ber: Gol­den Le­ague i Sta­van­ger mod Nor­ge (24/11), Rusland (26/11) og Frank­rig (27/11) 30. novem­ber-1. de­cem­ber: Tra­e­nings­lejr i Dan­mark 2.-4. de­cem­ber: Tra­e­nin­gen i Sve­ri­ge før EM-slut­run­den 5.-18 de­cem­ber: EM i Sve­ri­ge: Grup­pe­kam­pe i Mal­mø mod Mon­te­ne­gro (5/12), Un­garn (7/12) og Tjek­ki­et (9/12). 10.-14. de­cem­ber: EM i Sve­ri­ge: Evt. mel­lem­run­de i Hels­ing­borg mod de tre bedste hold i grup­pe D (Nor­ge, Rusland, Ru­ma­e­ni­en og Kro­a­tien) 16.-18. de­cem­ber: Evt. EM­se­mi­fi­na­ler og me­dal­je­kam­pe i Gøte­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.