VM-pro­gram

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag En­kelt­start (kvin­der): Julie Leth og Ce­ci­lie Ut­trup Ludwig. En­kelt­start (ju­ni­o­r­her­rer): Mik­kel Bjerg og Juli­us Jo­han­sen. I mor­gen En­kelt­start (her­rer): Mar­tin Toft Mad­sen og Sø­ren Kragh An­der­sen. Tors­dag 13. ok­to­ber Linje­løb (U23 her­rer): Mads Pe­der­sen, Kas­per As­gre­en, Mads Würtz Sch­midt, Mi­cha­el Car­bel og Emil Vinje­bo. Fre­dag 14. ok­to­ber

Linje­løb (ju­ni­o­r­her­rer): Mik­kel Bjerg, Juli­us Jo­han­sen, Fre­de­rik Ro­den­berg Mad­sen, An­dreas Lorentz Kro­hn og Mat­hi­as Ale­xan­der Lar­sen.

Linje­løb (ju­ni­o­r­kvin­der): Si­mo­ne Eg, Jo­han­ne Mar­cher og Em­ma Nors­gaard Jør­gen­sen. Lør­dag 15. ok­to­ber Linje­løb (kvin­der): Julie Leth, Ce­ci­lie Ut­trup Ludwig, Amalie Di­de­rik­sen. Søn­dag 16. ok­to­ber Linje­løb (her­rer): Magnus Cort, Sø­ren Kragh An­der­sen, Mi­cha­el Mør­køv, Chri­stop­her Juul Jen­sen, Mat­ti Bres­chel og Lars Bak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.