UCIs svar på kri­tik­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En tals­per­son fra den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, sag­de i sid­ste uge føl­gen­de til BT: Vi har i no­get tid dis­ku­te­ret den mest re­le­van­te til­gang til var­men i Qa­tar. Det kom­mer ik­ke som no­gen over­ra­skel­se for os, og det vil ik­ke va­e­re en pa­nik­løs­ning, hvis vi for­kor­ter et løb. For ek­sem­pel har vi for ik­ke så lang tid si­den ryk­ket mester­ska­ber­ne, der ty­pisk fin­der sted i sep­te­me­ber, til ok­to­ber, hvor var­men er me­re ac­cep­ta­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.