Rusland bom­ber løs igen

BT - - NYHEDER -

KAOS Ef­ter fle­re døgn med re­la­tiv ro genop­tog Rusland tirs­dag luf­tan­greb mod det op­rørs­kon­trol­le­re­de øst­li­ge Alep­po i fuldt om­fang, si­ger op­rørskil­der på ste­det sam­ti­dig med over­våg­nings­grup­pen Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­rie for Men­ne­ske­ret­tig­he­der (So­hr). »Et nyt tungt bom­bar­de­ment er i gang,« si­ger Za­ka­ria Mal­hifji fra op­rørs­grup­pen Fastaqim. De nye bom­bar­de­men­ter er isa­er ret­tet mod by­de­len Bu­stan al-Qasr.

Mindst ot­te ci­vi­le blev dra­ebt ved an­gre­be­ne.

»Det­te er det mest vold­som­me luf­tan­greb, si­den det sy­ri­ske re­gi­me den 5. ok­to­ber med­del­te, at det vil­le ned­trap­pe bom­bar­de­men­ter­ne,« si­ger Ra­mi Ab­del Ra­h­man, som le­der Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­rie for Men­ne­ske­ret­tig­he­der. Det sy­ri­ske mi­li­ta­er si­ger, at de op­rø­re­re, som er i den øst­li­ge del af Alep­po, kan for­la­de om­rå­det sam­men med de­res fa­mi­li­er, hvis de ned­la­eg­ger de­res vå­ben,

Pra­esi­dent Bas­har al-As­sad for­sø­ger at vin­de fuld­sta­en­dig kon­trol over stor­by­en, som i åre­vis har va­e­ret delt mel­lem op­rø­re­re og re­ge­rings­hae­ren. Det­te er det mest vold­som­me luf­tan­greb, si­den det sy­ri­ske re­gi­me den 5. ok­to­ber med­del­te, at det vil­le ned­trap­pe bom­bar­de­men­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.