Men­de hel­te i dag

BT - - NYHEDER -

Dylan, 50 år Se­ri­ens bad­boy spil­let af Luke Per­ry vandt bå­de Bren­das og Kel­lys hjer­ter. Han fyld­te i går 50 år. I se­ri­en var han bå­de søn af en man­ge­mil­li­o­ner og ens­pa­en­der med et al­ko­hol­mis­brug, men for­må­e­de al­li­ge­vel at char­me­re da­mer­ne. Si­den er det dog ik­ke ble­vet til de sto­re rol­ler. Han for­lod Be­ver­ly Hills i 1995 for at få en film­kar­ri­e­re, men måt­te ven­de til­ba­ge tre år se­ne­re, da han ik­ke rig­tigt fik vind i sej­le­ne. Han har med­vir­ket i et par tv-se­ri­er si­den med blandt an­det en birol­le i ’Will & Gra­ce’, ’Rai­sing Hope’ og ’Jo­hn from Cin­ci­nat­ti’. Luke Per­ry er des­u­den ak­tu­el i tv­se­ri­en ’Ri­ver­da­le’. Pri­vat har han to børn med Ra­chel Sharp, som han er skilt fra. Bren­da, 45 år Shan­nen Do­her­ty var en af ho­ved­fi­gu­rer­ne i se­ri­en og spil­le­de Bran­dons mar­kan­te tvil­lin­ge­sø­ster Bren­da, men røg al­li­ge­vel ud af se­ri­en ef­ter et par sa­e­so­ner, for­di der var sam­ar­bejds­pro­ble­mer på set­tet. Hun fik ef­ter­føl­gen­de en ho­ved­rol­le i se­ri­en ’Hek­se­ne fra War­ren Ma­nor’, men har ud over det ik­ke va­e­ret sa­er­ligt ak­tiv som sku­e­spil­ler. Hun har Don­na, 43 år med­vir­ket i et re­a­li­ty show om hen­de selv ved navn ’Shan­nen Days’, men har mest mar­ke­ret sig det se­ne­ste år ved of­fent­ligt at klip­pe sig skal­det, for­di den tid­li­ge­re Be­ver­ly­stjer­ne mod­ta­ger ke­mo­te­ra­pi på grund af sin bryst­kra­eft­di­ag­no­se.

Hun blev i re­a­li­ty-showet gift for tred­je gang med film­pro­du­ce­ren Kurt Iswa­ri­en­kos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.