’’ ’’

BT - - KULTUR -

Jeg el­sker at kom­me ta­et­te­re på døden og en evig­hed af in­tet­hed. Jeg el­sker at se men­ne­sker, som jeg el­sker, bli­ve ae­l­dre, for­vi­t­re og dø. Det er me­get fri­gø­ren­de. Va­er ik­ke ban­ge for at bli­ve ae­l­dre. Ba­re om­favn det for­fa­er­de­li­ge! Hun er ove­nud pro­fes­sio­nel, di­sci­pli­ne­ret, sjov, ta­enk­som, og hun be­hand­ler al­le på nøj­ag­tig den sam­me må­de, uan­set om det er in­struk­tø­ren el­ler en sku­e­spil­ler. Det mest over­ra­sken­de ved hen­de er, at hun er su­per­s­mart, når det hand­ler om at forta­el­le go­de hi­sto­ri­er Hun er og­så i et spra­eng­far­ligt ae­g­te­skab, et rut­sje­ba­ne-ae­g­te­skab, så det er en sjov ka­rak­ter at spil­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.