’Jeg er gravid igen’

BT - - TV/RADIO -

BABYLYKKE Na­e­ste år kom­mer end­nu en lil­le ’Ba­by Spi­ce’ til ver­den. Ge­ri Hor­ner - tid­li­ge­re kendt un­der ef­ter­nav­net Hal­liwell – er nem­lig gravid.

Den 44-åri­ge Spi­ce Girls-stjerne venter sit an­det barn, men det før­ste fa­el­les barn med Chri­sti­an Hor­ner, der er team­chef for For­mel 1-hol­det Red Bull Ra­cing.

»Gud vel­sig­ne mo­der na­tur,« skri­ver Ge­ri Hor­ner på In­s­ta­gram un­der hash­tag­get ’ma­ma spi­ce’ til en teg­ning af en gravid kvin­de.

Den fo­re­stå­en­de fa­mi­lie­for­ø­gel­se be­kra­ef­tes og­så af en re­pra­e­sen­tant for hr. og fru Hor­ner.

»Spi­ce Gir­len Ge­ri Hor­ner (tid­li­ge­re Hal­liwell) og hen­des mand, Chri­sti­an Hor­ner, der er slå­et til rid­der af det bri­ti­ske kon­ge­hus, er me­get gla­de for at kun­ne an­non­ce­re, at de venter de­res før­ste fa­el­les barn,« ly­der det i en er­kla­e­ring, som The Mir­ror brin­ger. Kendt hin­an­den i syv år »Par­ret er me­re end lyk­ke­li­ge over den gla­e­de­li­ge nyhed og kan ik­ke ven­te med at by­de de­res nye fa­mi­lie­med­lem vel­kom­men.«

44-åri­ge Ge­ri Hor­ner og 42-åri­ge Chri­sti­an Hor­ner har kendt hin­an­den si­den 2009, men blev først ka­e­re­ster i 2014, hvor de kort tid ef­ter an­non­ce­re­de de­res for­lovel­se i en no­tits i avi­sen The Ti­mes. Beg­ge har barn i for­vej­en Ge­ri Hor­ner har 10-åri­ge Blu­e­bell Ma­don­na fra for­hol­det med ma­nuskript­for­fat­te­ren Ale­xan­der Ger­va­si, mens Chri­sti­an Hor­ner har en tre­årig dat­ter fra et tid­li­ge­re for­hold.

I slut­nin­gen af 2015 for­tal­te Ge­ri Hor­ner til The Mir­ror, at par­ret bra­en­den­de øn­ske­de sig et fa­el­les barn og over­ve­je­de at adop­te­re.

Men na­e­sten et år ef­ter er der så en­de­lig ba­by­bingo. Gin­ger Spi­ce og Chri­sti­an Hor­ner venter de­res lil­le ’Ba­by Spi­ce’ en­gang i det nye år.

Spi­ce Girls’ egen ’Ba­by Spi­ce’, Em­ma Bun­ton, ly­køn­sker og­så ve­nin­den på In­s­ta­gram.

»End­nu en ’Ba­by Spi­ce’ på vej,« jub­ler hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.