00 02 4 4 00 00 00 02 00 02 00

BT - - SPORTEN -

Åge Ha­rei­de Fik ik­ke sat et hold, der hav­de idéer­ne til at åb­ne Montenegro. In­gen fa­re i fel­ter­ne, håb­løs man­gel på kre­a­ti­vi­tet og usik­ker­hed om­kring isa­er den de­fen­si­ve del. INDSKIFTERE

Pio­ne Si­sto (4) ind for Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg (63.), An­dreas Cor­ne­li­us (4) ind for Vik­tor Fi­s­cher (69.), Ni­co­lai Jør­gen­sen (UB) ind for Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen (83.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.