Ran­ders FC vi­de­re ef­ter over­tid

BT - - SPORTEN -

Ran­ders FC kom i af­tes vi­de­re fra tred­je run­de i po­kal­tur­ne­rin­gen i fod­bold.

Men klub­ben fra Alka Su­per­liga­en måt­te ud i for­la­en­get spil­le­tid, før hol­det be­sej­re­de HIK fra 2. di­vi­sion med 3-1.

Jy­der­ne kun­ne ik­ke fin­de må­l­form­len i de før­ste 90 mi­nut­ter, men i den for­la­en­ge­de spil­le­tid fik pu­bli­kum mål for en­tré­pen­ge­ne.

Ind­skif­te­de Mar­vin Pourié var på plet­ten to gan­ge i før­ste halv­leg af den for­la­en­ge­de spil­le­tid in­den HIK, der lig­ger na­est­sidst i 2. di­vi­sions grup­pe 1, fik re­du­ce­ret til 1-2 ved Se­ba­sti­an Lau. Jo­el Al­lans­son (bil­le­det) sør­ge­de dog for at luk­ke kam­pen for Ran­ders FC med scor­in­gen til 3-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.