Ni på stri­be for U21-lands­hol­det

BT - - SPORTEN -

Det dan­ske U21-lands­hold i fod­bold hav­de sto­re pro­ble­mer, da hol­det i af­tes spil­le­de den sid­ste kamp i kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i Po­len na­e­ste år.

Dan­mark, der for la­engst har sik­ret en EM-bil­let via før­ste­plad­sen i grup­pe 5, vandt dog al­li­ge­vel med 4-1 over Luxem­bourg på dan­sker­nes sa­ed­van­li­ge hjem­me­ba­ne i Aal­borg.

Ga­ester­nes kom­pak­te mand­skab holdt stand i 70 mi­nut­ter, men her­ef­ter score­de Dan­mark fi­re gan­ge på un­der ti mi­nut­ter.

Dan­mark har vun­det ni af de ti kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, og led kun po­int­tab i den før­ste kamp, 0-0-hjem­me­kam­pen mod Wa­les 9. ok­to­ber sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.