Ve­te­ran åb­ner for co­me­ba­ck til EM

BT - - SPORTEN -

Trods sto­re ne­der­lag til Frank­rig og Nor­ge i Gol­den Le­ague-tur­ne­rin­gen og en al­vor­lig ska­de til Li­ne Jør­gen­sen kan der va­e­re godt nyt til kvin­delands­hol­det i hånd­bold

Ru­ti­ne­re­de Per­nil­le Holms­gaard åb­ner nem­lig dø­ren på klem til et lands­holdsco­me­ba­ck før EM i de­cem­ber.

»Jeg er ik­ke klar til at mel­de mig til­ba­ge på lands­hol­det her og nu, men jeg af­vi­ser in­gen­ting, og ta­et­te­re på EM i de­cem­ber må Klavs og jeg ta­le sam­men, hvis jeg fø­ler mig 100 pro­cent knivskarp, og hvis han el­lers kan bru­ge mig,« si­ger for­svars­spe­ci­a­li­sten til Jyl­lands-Po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.